dijous, 22 de gener de 2009

ELS OFICIS

EM ESTUDIAT ES UFUSIS I ARE JA EN CONEIXEM MOLTS I SABEM CE VOLEM SE CUAN SEGUEM GROSUS.


ALBERT: CUAN SIGI GROS VUI SE MACINISTA PERCE MAGRADEN SES MACINES CE FAN CLOTS I FURATS.

MIKEL: CUAN SIGI GROS VUI SE UFISINISTA I FE FEINA A LA CAIXA PER VIGILA CE ES LLADRES NO SENDUGIN ES EUROS.

SERGI PONS: CUAN SIGI GROS VUI SE BUMBER PERCE MEGRADE SAIGU I APAGA FOCS. I MA VASTIRE DE VERMELL EM UNA MANGERA I UN CASCU. TINDRE UN CAMIO AM UNA ASCALA MOLT GROSA I NARE AL RESCETA MUXETS PATITS.

JUDITH: CUAN SIGI GROSE VUI SE MESTRA. DIRE CE A DE FE SENCAREGAT, PUSARE SE DATE, DIRE ES FIES SES FEINES CA AN DE FE.

GEMMA: CUAN SIGI GROSE VUI SE UFISINIS A PERCE MAGRADA MOLT FE SES COSES EM SURDINADOR, MIRA COSES I ESCRIURA.

JONATHAN : CUAN SIGI GROS VUI S E DUCTO PERCE VUI CURA ELS CE ESTAN MALALTS. ELS DUNARE XAROP PER SA TOS O PESTILLES I CURERE SES FERIDES.

MARC: CUAN SIGI GROS VUI SE UFISINISTA PERCE MIREN COSES PER SURDINEDO I ESCRIUEN I FAN CARTES

YURENA: CUAN SIGI GROSE VUI SE PERUCERE PERCE VUI TEA ES CEBEIS, PENTINA, PINTA ES CEBEIS, PUSA MEXES,......

MIRIAM: CUAN SIGI GROSE VUI SE PELUCERE PER TEA ES CEBEIS, PENTINA, FE MEXES I RENTA ES CEBEIS.

RUT: JO VULL SE BUTIGERE A UNE BUTIGE DA ROBA PERCE SE MEVE MEMA ES BUTIGERE I E JO MAGRADE. CULUCA SE ROBA, PUSA ES PENJADOS I VENDRE ROBE.

SERGI PIRIS: CUAN SIGI GROS CUMPRERE UNE MACINE PER CEVA SE TERE I CEVERE A UNE TANCE PER SEMBRA TUMATIGES, MELONS I SINDRIES.