dimarts, 17 de març de 2009

EXCURSIÓ A LA PREHISTÒRIAVAM NA EM UN CUREU E ES PUBLAT DE SA TORE DE N GAUMES.
VAM VEURE CASES ARE ESTAN RENPUDES, NO
TENEN TAULADES PERCE ES OMUS PREISTORICS FEEN SES TAULADES EM PAA I TRONCSI ES VAN ROMPRA.
ACESTES CASES EREN REDONES SES PARET ESTAVEN FETES DE PEDRES MOLT GROSES. I AVIE ESTUDIS I ENMIX UN PATI RODO. I ALLA I AVIE SE CUINE.
AS CUSTAT DE SES CASAS I AVIA SES SALES IPOSTILES. DINS I VAM VEURE UNES PEDRES CE FEEN DE CULUNA I EGUANTAVEN SA TEULADA.
ACI GUARDAVEN ES MJA, ENIMALS O ALTRES COSES.
A ES PUBLA T T AMBE I AVIA 3 TALAIOTS EREN REDONS, COM UNE MUNTANYE FETE DE PEDRES. EREN PER VIGILA. I PUJAVA CUALCE OMU I MIRAVA SI VEA COLCE BARCU PER LA MA, VIGILAVE ELS ANIMALS O SI ARIVBA ALGU AL PUBLAT.
TAMBE VAM VEURE UNA TAULA PERO ARA ESTA REMPUDE. ERA A UN PUESTU REDO. ABANS SERVIA PER FE FESTES.
ACI A ACESTA TAULA VAN TRUBA SA FIGURA DA SINOTEP.
DESPRES BAM TURNA EN BUS I VAM NA A SA NAVETA DES TUDONS.
SA NAVETA TE FORMA DE RECTANGLA I ESTA FETA DE PEDRES MOLT GROSES. DALT DE TOT NI FALTA UNA. SE NAVETE TE PORTE PERO ARE NO SI POT ENTRA. ALLA VA M VEURE UNDIBUX ON ES VEIA CE SA NAVETA SERVIA PER PUSA DINS ES MORS. ALLA I VAN TRUBA MES DE 100 ASCELETS I ALS VAN DU A UN MUSEU.
SESCURSIO MUS VA AGRADA MOLT I VAM APRENDRE MOLTES COSES