dimarts, 26 de maig de 2009

JA TENIM EL CARNET D'EXPLORADORS!!!!
UN DIA A SESCOLA VAM REBRA UNE CARTE CE ERA
DUN ARCAOLEC DAJIPTE CE ES DEA TARIC JOREP.
A SE CARTA MUS DEA SI EL PUDIAM AGUDA. ELL SABIA CE A MENORCE A UN PUBLAT PREISTORIC CE ES DIU TORE DEN GALMES, AVIAM TRUVAT UNA FIGURA DUN REI AGIPSI CE AS DIU IMOTEP. I AN TARIC VULIA SEBRE COM AVIA ARIVAT ACESTE FIGURA A MENORCE.

NOTRUS VAM DESIDI AJUDARLU I PAR ASO EM ESTAT INVESTIGANT.

SECARNT INFURMASIO A INTERNET, ALS LLIBRES, VISITANT ES PUBLATS PER SEBRE COM EREN ES PUBLAT I SE GENT DURANT SE PREISTORIE A MENORCE.
ARA JA SAVEM CE:
SA TORE DEN GALMES ERA UN PUBLAT ON I AVIA CASES RODONES FETES DE PEDRES I VRANCES, SALES IPOSTILES CE SERVIEN PER GUARDA
COSES O ANIMALS, TAULES PER FE SELEBRASIONS, TALAIOTS CE SERBIEN PER VIGILA ES PUBLATS. E ACEST PUBLAT VIVIEN PERSONAS CE CULTIVAVEN SE TERA
I CUIDAVEN ANIMALS PER PUDE MENJA, COSES COM: PA, CARN, LLET, FURMAGE, FRUITES SILVESTRES....
EN FANC FEAN PLATS, GOTS, OLLES I EM BRONSU FEAN EINES, ERMES I JOIES.
CUAN ES MURIEN ELS PUZAVEN DINS UNE COVE O DINS UNE NEVETA.
SIMNOTEP VA ERIBA A MENORCA EM UN BARCU CE VENIA DEGIPTE I PENSAM CE VAN DIXA ECESTA FIGURETA A CANVI DALGUNA COSA.
PER ESPLICA TOT ASO A EN TARIC LI VAM FE UN CONTE EM ES NOSTRUS DIBUXUS
EN TARIC VA ESTA MOLT CUNTENT I ENS VA CUNVIDA A UNA FESTA I MUS VA DUNA UN CARNET DESPLURADO.